Vi erbjuder:

Sandsopning

Transporter med lastbil el traktor

Grävning (drän.rör o dyl)

Klippning av gräsmattor

Ansning och beskärning av träd och häckar

Lövsugning, höst och vår

Diverse andra trädgårdsarbeten.

 

Behöver Du hjälp - HÖR AV DIG!